Wie staan er in het doelgroepregister?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.

Doelgroepregister maar geen banenafspraak

Er zijn ook mensen die in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumregeling ingaat. Het gaat om mensen die:

  • alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én:
  • een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.