Binnen 14 weken nadat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, krijgt u een brief met de uitkomst van de beoordeling. In deze brief staat het volgende: