Wat is sv-loon?

Auto van de zaak en sv-loon

Fiscale bijtelling auto

Als een werknemer met een auto van de zaak meer dan 500 kilometer aan privékilometers rijdt, wordt er een bedrag bij zijn brutoloon opgeteld (de fiscale bijtelling). Dit bedrag telt ook mee bij de berekening van het sv-loon. Over de bijtelling moeten belasting en premies betaald worden. 

UWV neemt dit hogere bruto-inkomen, dus inclusief de bijtelling, mee in de berekening van een uitkering. 

De percentages van de bijtelling zijn terug te vinden op www.belastingdienst.nl.

Eigen bijdrage auto

Een werkgever kan een eigen bijdrage aan een werknemer vragen voor het privégebruik van een auto van de zaak. Er wordt dan een eigen bijdrage ingehouden op het nettoloon. De eigen bijdrage wordt ook in mindering gebracht op de fiscale bijtelling auto als die bij het brutoloon van de werknemer is opgeteld.     

Voorbeeld wanneer iemand met een auto van de zaak privékilometers rijdt

Het brutoloon van een werknemer is € 1.000. De fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak is € 500. Hij betaalt een eigen bijdrage voor privégebruik van € 100 uit zijn nettoloon. Het sv-loon is dan € 1.000 + (€ 500 - € 100)= € 1.400.