Wat is sv-loon?

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. Wij berekenen uw dagloon voor uw WW-uitkering op basis van het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.
U leest hier meer over sv-loon.