Wanneer wordt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten betaald?

Wij betalen de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten jaarlijks in september. U ontvangt het bedrag tegelijk met uw WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.