Ik ontvang vakantiegeld. Moet ik dit doorgeven met de Inkomstenopgave?

Vakantiegeld vanuit de WW

Als u een WW-uitkering heeft en niet werkt, krijgt u in mei vakantiegeld vanuit de WW. Dit hoeft u dit niet in te vullen als inkomsten op de Inkomstenopgave van juni. Bij iedere betaling van uw uitkering reserveren wij namelijk een bedrag voor uw vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld krijgt u?

Uw vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Hiervan trekken wij loonbelasting en premies af. Het nettobedrag aan vakantiegeld dat overblijft, maken we aan u over.

Let op: uw vakantiegeld kan minder zijn dan u had verwacht. Dat komt doordat voor het vakantiegeld een hoger belastingtarief geldt.