Ik ontvang vakantiegeld. Moet ik dit doorgeven met de Inkomstenopgave?

Vakantiegeld uit werk

Als u werkt, krijgt u meestal in de maand mei uw vakantiegeld betaald. U geeft het vakantiegeld aan ons door met de Inkomstenopgave van juni. Dit doet u zo:

  • Het bedrag aan sv-loon dat in mei op uw loonstrook staat, is inclusief vakantiegeld. Dit bedrag vult u op de Inkomstenopgave in bij ‘Vul het sv-loon in’. Heeft u geen loonstrook ontvangen? Of weet u niet hoe hoog uw sv-loon is? Vraag het dan na bij uw werkgever.
  • Verderop in het formulier vult u bij ‘Vul het vakantiegeld in’ apart het brutobedrag in dat u in mei aan vakantiegeld heeft gekregen.

Krijgt u elke maand loon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen? Dan moet u dit elke maand aan ons doorgeven via de Inkomstenopgave. Wij verrekenen uw salaris inclusief vakantiegeld en vakantiedagen dan met uw WW-uitkering.