Proeftijd

Arbeidsovereenkomst Duur proeftijd
Vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer maximaal 2 maanden
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden maximaal 1 maand*
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder einddatum maximaal 1 maand*
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal 6 maanden geen proeftijd mogelijk

*Behalve als in de cao een proeftijd van maximaal 2 maanden staat.


Daarnaast gelden voor de proeftijd de volgende regels: