Brutobedrag

Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Hoe hoog het nettobedrag is, hangt namelijk af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Heeft u een uitkering van ons? Dan vindt u het nettobedrag van uw uitkering op uw betaalspecificatie op Mijn UWV