Waarom wij geen nettobedrag noemen

Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Heeft u een uitkering van ons? Dan vindt u het nettobedrag van uw uitkering op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.