WGA-schema

Welke WGA-uitkering krijgt u?

Welke WGA-uitkering krijgt u?

Een week loopt van maandag tot en met zondag. Heeft u in de laatste 36 weken een aantal weken niet gewerkt door ziekte of onbetaald verlof? Dan verlengt u de periode van 36 weken met het aantal weken dat u ziek was of onbetaald verlof had. Heeft u in die langere periode in 26 weken minstens 1 uur per week gewerkt? Dan heeft u recht op een loongerelateerde uitkering.