Sociaal minimum

Deze tabel bevat het sociaal minimum vanaf 1 januari 2020 (Toeslagenwet)

Dit zijn bruto bedragen.


Leefsituatie
Bedrag per dag
Bedrag per week
Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden €77,24 €386,20 €1.679,97
Alleenstaande van 21 jaar en ouder €56,57 €282,85 €1.230,40
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder €35,96 €179,80 €782,13
Alleenstaande van 20 jaar €42,51 €212,55 €924,59
Alleenstaande van 19 jaar €30,94 €154,70 €672,95
Alleenstaande van 18 jaar €25,40 €127,00 €552,45

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.