Sociaal minimum

Deze tabel bevat het sociaal minimum vanaf 1 januari 2019 (Toeslagenwet)

Dit zijn bruto bedragen.


Leefsituatie
Bedrag per dag
Bedrag per week
Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden €74,29 €371,45 €1.615,81
Alleenstaande van 22 jaar en ouder €54,97 €274,85 €1.195,60
Alleenstaand-woningdeler van 22 jaar en ouder €35,29 €176,45 €767,56
Alleenstaande van 21 jaar €43,92 €219,60 €955,26
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar €28,47 €142,35 €619,22
Alleenstaande van 20 jaar €35,51 €177,55 €772,34
Alleenstaande van 19 jaar €27,17 €135,85 €590,95
Alleenstaande van 18 jaar €23,37 €116,85 €508,30

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.