Sociaal minimum

Deze tabel bevat het sociaal minimum vanaf 1 juli 2019 (Toeslagenwet)

Dit zijn bruto bedragen.


Leefsituatie
Bedrag per dag
Bedrag per week
Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden €75,20 €376,00 €1.635,60
Alleenstaande van 21 jaar en ouder €55,33 €276,65 €1.203,43
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder €35,52 €177,60 €772,56
Alleenstaande van 20 jaar €41,56 €207,80 €903,93
Alleenstaande van 19 jaar €30,35 €151,75 €660,11
Alleenstaande van 18 jaar €24,47 €122,35 €532,22

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.