Vanaf 1 januari 2013 betaalt u geen inkomensafhankelijke bijdrage meer. Tot dan betaalde u deze bijdrage voor de zorgverzekering aan de overheid. De bijdrage was afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De bijdrage werd automatisch ingehouden op uw loon of uitkering.

Als u een uitkering heeft, dan betaalt UWV (of andere uitkeringsinstantie) deze bijdrage nu rechtstreeks aan de Belastingdienst. Heeft u werk? Dan betaalt uw werkgever deze bijdrage. Dat gaat via een werkgeversheffing. U ontvangt daarom ook geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor betaalt u over een lager bedrag loonbelasting.

Meer informatie over deze verandering vindt u bij de Rijksoverheid.