Ik werd werkloos op of na 1 juli 2015

Opgeven en verrekenen van inkomsten

Sinds 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van uw inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Voor WW-uitkeringen die voor 1 juli 2015 zijn ingegaan, wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren.

Geef uw inkomsten elke maand door

Als u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. Wij verrekenen eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering. 

Wij betalen de uitkering binnen 10 kalenderdagen nadat wij het formulier hebben ontvangen. Daarna duurt het meestal nog 3 dagen voordat het bedrag op uw rekening staat. Houd er rekening mee dat de eerste betaling van uw uitkering langer kan duren. Op Mijn UWV ziet u precies wanneer wij uw uitkering hebben betaald.

Hoe geef ik voor het eerst mijn inkomsten door aan UWV?

Hoe geef ik vanaf de tweede maand mijn inkomsten door aan UWV?

Controleer uw gegevens

Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. Controleer of uw inkomen klopt. Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. Bent u werkloos en ziek? Ook dan moet u de gegevens controleren en aangeven of ze kloppen. 

Papieren inkomstenformulier

Heeft u geen computer of kunt u niet met een computer omgaan? Dan kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). U krijgt het formulier dan thuisgestuurd.