Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u aan het werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.