Inkomsten die invloed hebben op uw WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering

De volgende inkomsten hebben invloed op uw uitkering:

  • inkomsten uit loondienst of uitzendwerk (sv-loon)
  • inkomsten uit werk als zelfstandig ondernemer
  • betaald werk of opdrachten, zoals verbouwen, oppassen of optreden. Het gaat om alle inkomsten die u niet ontvangt uit loondienst, als uitzendkracht of als zelfstandig ondernemer.
  • vergoeding voor vrijwilligerswerk waarvoor u een te hoge vergoeding voor ontvangt
  • andere UWV-uitkeringen
  • als u een Wajong-uitkering heeft:
    • Pensioen uit werk dat u doet of deed tijdens uw UWV-uitkering.
    • Eenmalige vergoeding die niet onder de Werkkostenregeling valt of hoger is dan € 2.400 per kalenderjaar.

Geef deze inkomsten altijd aan ons door via het wijzigingsformulier. Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of had kunnen zijn. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft