Inkomsten die geen invloed hebben op uw WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering

Overige inkomsten die geen invloed hebben op uw WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering

De onderstaande inkomsten komen niet uit werk en hebben geen invloed op uw uitkering:

 • uw eigen persoonsgebonden budget (pgb)
 • alimentatie
 • kinderbijslag
 • huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag
 • spaargeld of eigen vermogen
 • niet-commerciële kamerverhuur
 • erfenis
 • loterij- en prijzengeld
 • lijfrente-uitkering
 • giften en crowdfunding
 • geld uit niet-commerciële (online) verkoop van eigen tweedehands spullen, bijvoorbeeld via Marktplaats
 • studiefinanciering en levenlanglerenkrediet (LLLK)
 • Private Aanvulling WW en WGA (PAW)
 • inkomsten van uw partner
 • (nabestaanden)pensioen van uw partner

Twijfelt u of inkomsten invloed hebben op uw uitkering? Geef ze dan aan ons door via het wijzigingsformulier. Wij bekijken dan of dit het geval is.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Toeslag van UWV

Ontvangt u een uitkering én een toeslag van UWV? Dan kunnen de bovenstaande inkomsten wel invloed hebben op uw uitkering. Er gelden namelijk andere regels bij een toeslag van UWV. Bijvoorbeeld het doorgeven van de inkomsten van uw partner. Weet u niet zeker of u een toeslag krijgt? Kijk dan op uw betaalspecificatie.