Heeft u bij ons een uitkering aangevraagd? Dan berekenen wij de hoogte van uw uitkering met uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. Uw dagloon bepalen wij met uw sv-loon. Afhankelijk van uw uitkering of verlof, gaat dit als volgt:

  • Het dagloon van een WW-uitkering berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.
  • Het dagloon van een Ziektewet-uitkering of een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO) berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin u ziek werd of waarin uw verlof begon. Wij kijken daarbij naar een periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag of uw eerste verlofdag.
    Heeft u geen werkgever en krijgt u al een uitkering van UWV? Dan berekenen we de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) met het sv-loon van die uitkering.
  • Een WIA-uitkering (LGU, LAU, IVA) berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd.

Om uw dagloon te berekenen, trekken wij van uw sv-loon de volgende bedragen af:

  • uitbetaald vakantiegeld
  • uitbetaald arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB). Hieronder vallen onder andere de eindejaarsuitkering en/of dertiende maand en het individueel keuzebudget (IKB), ook wel keuzeplan genoemd.
Vervolgens tellen wij bij het sv-loon de volgende bedragen op:
  • uw gereserveerde vakantiegeld
  • uw gereserveerde arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB)

Het bedrag dat overblijft, delen wij door het totaal aantal werkdagen in de maanden waarin u loon kreeg.

Voor de Wajong-uitkering, WIA-vervolguitkering en IOW-uitkering gebruiken wij een andere berekening op basis van het minimumloon.