Betaling van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Wij betalen uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op vastgestelde dagen. De volgende betaaldatum van uw uitkering is:

  • maandag 23 april 2018
  • woensdag 23 mei 2018
  • vrijdag 22 juni 2018
  • maandag 23 juli 2018
  • donderdag 23 augustus 2018
  • vrijdag 21 september 2018
  • dinsdag 23 oktober 2018
  • vrijdag 23 november 2018
  • vrijdag 14 december 2018

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 3 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering betalen wij in de maand mei.