Betaaldatum van uw WW-uitkering

Mijn WW-uitkering is gestart op of na 1 juli 2015

Wij betalen uw WW-uitkering binnen 10 kalenderdagen nadat wij van u het formulier Inkomstenopgave hebben ontvangen. Daarna duurt het meestal nog 3 dagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Met het formulier Inkomstenopgave geeft u uw inkomsten (inclusief vakantiegeld) van de afgelopen maand door. Had u geen inkomsten? Dan geeft u dit ook door met het formulier. U krijgt alleen betaald als wij dit formulier hebben ontvangen.

Invullen Inkomstenopgave

Het vakantiegeld van uw WW-uitkering betalen wij in de maand mei.