In welke situaties geeft u gezondheidsgegevens aan ons door?

Als wij u vragen om gezondheidsgegevens

Soms is het nodig dat wij gezondheidsgegevens van u ontvangen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering. Wij vragen u dan altijd om deze informatie in een gesloten envelop naar ons toe te sturen. Zet ook ‘medisch geheim’ op de envelop. Dan weten alle medewerkers dat de post voor de verzekeringsarts is.