Wanneer krijg ik vakantiegeld bij een Ziektewet-uitkering of WAZO-uitkering?

Wij betalen uw vakantiegeld altijd direct uit, tegelijk met uw Ziektewet-uitkering of zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). U ontvangt dus niet jaarlijks vakantiegeld in mei, of resterend vakantiegeld als uw uitkering stopt. Het vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering.