Loon

Uw uitkering is berekend als brutobedrag. Op dit bedrag houden wij belasting en premies in. Ook krijgt u vergoedingen; die tellen wij bij uw uitkering op. Wat u uiteindelijk krijgt, is het nettobedrag.

Wat is het loon dat op de jaaropgaaf staat?
Sinds de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip in 2013 is het loon gelijk aan de totale bruto uitkering die voor u werd vastgesteld.

Negatief loon
Heeft u in het afgelopen jaar een hoger bedrag aan UWV terugbetaald dan u aan uitkering ontving? Dan is uw loon negatief. U kunt de loonheffing over dit negatief loon misschien terugkrijgen. Hiervoor moet u aangifte doen bij de Belastingdienst. Gebruik daarbij de bedragen op deze jaaropgaaf. De Belastingdienst laat u dan weten of u een bedrag terugkrijgt.

Loon voor de Zvw (Zorgverzekeringswet)

Dit is het loon waarmee de ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet of de werkgeversheffing Zvw wordt berekend. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie.

Ingehouden bijdrage Zvw

Sinds de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip in 2013 betaalt u alleen nog in een paar situaties een bijdrage voor de Zvw. U vindt deze ingehouden bijdrage hier terug, vaak zal dit '0' zijn. De betaling heeft UWV dan gedaan en is te vinden bij 'Werkgeverslasten' onder 'Werkgeversheffing Zvw'.

Ingehouden loonbelasting/Premie VV

De loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen (VV) zijn verwerkt in één inhouding. Dit wordt ook wel ingehouden loonheffing genoemd. Volksverzekeringen zijn:

  • AOW (Algemene ouderdomswet);
  • ANW (Algemene nabestaandenwet);
  • AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten.

De Belastingdienst kan u vertellen hoeveel premie en hoeveel loonbelasting u betaalt. De verhouding tussen deze bedragen verandert namelijk van tijd tot tijd.

Woont u buiten Nederland of heeft u in Nederland buitenlandse inkomsten? Dan hoeft u mogelijk geen loonbelasting of premies voor sommige of alle volksverzekeringen te betalen. U bent dan dus ook niet verzekerd. De loonheffing wordt dan volgens vaste regels van de Belastingdienst vastgesteld. 

Loonheffingskorting toegepast

Een loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. U vindt deze kortingen in de witte of groene tabellen. Krijgt u een uitkering van UWV? Dan krijgt u meestal 1 of meer kortingen. Het gaat om:

  • Algemene loonheffingskorting. Deze korting kan op ieder soort uitkering toegepast worden.
  • Arbeidskorting. Deze korting geldt alleen voor de Ziektewet-uitkering, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) of de WW-uitkering bij faillissement. Heeft u een WAO-, Wajong-, WIA-uitkering of een WW-uitkering bij ontslag? Dan krijgt u geen arbeidskorting. Is de arbeidskorting toegepast, dan vindt u het bedrag op uw jaaropgaaf onder Verrekende arbeidskorting.
  • Jonggehandicaptenkorting. Deze korting geldt alleen bij een Wajong-uitkering.

Kijk voor meer informatie op Loonheffingskorting. Of neem contact op met de Belastingdienst.

Loonheffingskortingen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland en betaalt u geen loonbelasting of (volledige) premies volksverzekeringen? Dan wordt de loonheffingskorting naar verhouding verminderd.

UWV-code

Op de meeste jaaropgaven staat een UWV-code. Deze code is voor intern gebruik. Wanneer u vragen heeft over uw jaaropgaaf, vragen wij soms naar deze code.

Verrekende arbeidskorting

Kijk voor een toelichting op dit bedrag bij Loonheffingskorting toegepast.

Als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland? Dan ziet u een extra tabel op uw jaaropgaaf. In deze tabel staan de bijdragen vermeld voor de Zorgverzekeringswet. Hieronder vindt u een uitleg.

Ingehouden bijdragen Zorgverzekeringswet

Heeft u in uw woonland recht op medische zorg op kosten van Nederland? Dan wordt daarvoor op uw uitkering een bijdrage ingehouden. UWV draagt deze bijdrage af aan het Centraal administratiekantoor (CAK). De bijdrage bestaat uit:

  • een nominale bijdrage;
  • een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

De berekening van de inkomensafhankelijke bijdragen gebeurt voor iedereen op dezelfde manier. Wel kan de hoogte van de bijdragen per woonland verschillen. In het buitenland zijn de kosten voor zorg namelijk vaak anders dan in Nederland. 

Werkgeverslasten

Hier ziet u welke bedragen UWV voor u betaalt. UWV betaalt premies voor de werknemersverzekeringen WW, WIA en Ziektewet. Daarnaast betaalt UWV voor u de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De bedragen die u ziet, zijn extra informatie voor u. Deze gegevens heeft u dus niet nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten