Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Loonheffingskortingen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland en betaalt u geen loonbelasting of (volledige) premies volksverzekeringen? Dan wordt de loonheffingskorting naar verhouding verminderd.