Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Loon

Uw uitkering is een brutobedrag. Op dit bedrag houden wij belasting en premies in. Ook krijgt u vergoedingen die wij bij uw uitkering optellen. U krijgt uiteindelijk een nettobedrag.

Wat is het loon dat op de jaaropgaaf staat?

Het loonbedrag op uw jaaropgaaf is gelijk aan de totale bruto uitkering.

Negatief loon

Heeft u in het afgelopen jaar een hoger bedrag aan ons terugbetaald dan u aan uitkering ontving? Dan is uw loon negatief. U kunt de loonheffing over dit negatief loon misschien terugkrijgen. Hiervoor doet u aangifte bij de Belastingdienst. Gebruik dan de bedragen op deze jaaropgaaf. De Belastingdienst laat u daarna weten of u een bedrag terugkrijgt.