Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Ingehouden bijdrage Zvw

Soms betaalt u een bijdrage voor de Zvw. U vindt deze ingehouden bijdrage hier terug, vaak zal dit '0' zijn. De betaling die wij hebben gedaan staat dan bij 'Werkgeverslasten' onder 'Werkgeversheffing Zvw'.