Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland? Dan ziet u een extra tabel op uw jaaropgaaf. In deze tabel staan de bijdragen vermeld voor de Zorgverzekeringswet: ingehouden bijdragen Zorgverzekeringswet en werkgeverslasten.