Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag tegemoetkoming TOFA, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die in onze beslissingsbrief staat.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Als u online bezwaar maakt, kies dan in uw online bezwaarschrift voor kantoor: ‘B&B TOFA’. Als u op papier bezwaar maakt, stuur het bezwaarschrift dan naar:

UWV
Bezwaar en Beroep TOFA
Postbus 59741
1040 LE AMSTERDAM

Stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt en kopieën van bewijsstukken, zoals loonstroken. Zet in uw bezwaarschrift ook altijd uw telefoonnummer. Dan kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben.

Wanneer krijg ik reactie op mijn bezwaar?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 6 weken een beslissing.