Telt studiefinanciering mee voor het sv-loon?

Studiefinanciering telt niet mee voor het sv-loon.