Hoe controleert UWV of ik aan de voorwaarden voldoe voor de tegemoetkoming TOFA?

Om vast te stellen of u de tegemoetkoming TOFA kunt krijgen, kijken wij naar het sv-loon dat uw werkgever heeft opgegeven bij de Belastingdienst. Uw leeftijd controleren we in de Basisregistratie Personen (BRP).