Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, leest u bij Sociaal minimum

Het sociaal minimum gebruiken wij om te bepalen of u recht heeft op een toeslag. Wij vergelijken namelijk uw inkomsten met het sociaal minimum. Is uw leefsituatie getrouwd of daarmee gelijkgesteld? Dan tellen wij de inkomsten van de persoon met wie u bent getrouwd (of daarmee gelijkgesteld) mee met uw inkomsten.

Onder inkomsten verstaan we alle inkomsten uit werk of overige inkomsten zoals (pre)pensioen, studiefinanciering of een uitkering van UWV, bijvoorbeeld een WW-uitkering. Uw eigen vermogen, zoals spaargeld, telt niet mee.

Wilt u weten welke leefsituatie voor u van toepassing is? Kijk dan hierboven bij Wat is mijn leefsituatie?