Wat is mijn leefsituatie?

Stappenplan: mijn leefsituatie vaststellen

Stap 10

Woont u in een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)? 

Antwoord ja: uw leefsituatie is alleenstaand. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 11.