Wat is mijn leefsituatie?

Stappenplan: mijn leefsituatie vaststellen

Stap 1

Bent u getrouwd?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 2.