Wat is mijn leefsituatie?

Alleenstaand

Huurcontracten opsturen

Deelt u uw woning met andere bewoners? En tellen zij allemaal niet mee als medebewoner? Dan is uw leefsituatie alleenstaand. U heeft dan recht op de toeslag die bij de leefsituatie alleenstaand hoort.
Bent u alleenstaand en geldt alleen 1 van onderstaande situaties voor een medebewoner? Stuur dan ook een kopie van de huurcontracten naar ons. 

De bewoner waarmee u uw woning deelt: 

  • heeft een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder als u. Stuur in dit geval een kopie van het huurcontract van uzelf en van hem op.
  • is uw verhuurder of uw huurder en geen naaste familie van u. Stuur in dit geval alleen het huurcontract van uzelf op.

U hoeft geen contracten op te sturen als de bewoner om een andere dan de bovenstaande reden niet meetelt als medebewoner. 

Voorbeeld

U woont in een huis met iemand die recht heeft op studiefinanciering, maar ook een huurcontract heeft bij dezelfde verhuurder als u. Dan hoeft u voor die persoon geen huurcontract op te sturen. Hij telt al niet mee als medebewoner omdat hij recht heeft op studiefinanciering.

U stuurt de huurcontracten op samen met een van de volgende formulieren: 

  • het aanvraagformulier voor toeslag van UWV;
  • het wijzigingsformulier van UWV;
  • het formulier Opsturen huurcontracten die u bij een brief thuis heeft ontvangen.

Schrijf op elke kopie uw eigen burgerservicenummer.