Wat is mijn leefsituatie?

Alleenstaand

Bewoners die wij niet meetellen als medebewoner

Niet iedere bewoner tellen wij mee als medebewoners. Bewoners die wij niet meetellen:

  • Bewoners jonger dan 21 jaar.
  • Studenten die een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen voor een voltijdopleiding.
  • Studenten die een opleiding volgen, waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder. Is dit bij u het geval? Stuur dan zowel uw huurcontract als dat van deze andere bewoner(s) mee met uw aanvraag of uw wijzigingsformulier.
  • Uw verhuurder of huurder. Deelt u met uw huurder of verhuurder de woning? Stuur dan bij uw aanvraag of uw wijzigingsformulier zowel uw huurcontract als dat van uw (ver)huurder mee.
    Let op: is uw verhuurder of huurder naaste familie? Bijvoorbeeld uw opa, vader, (schoon)zus, of (klein)kind? Dan telt deze persoon wel mee als medebewoner. U hoeft geen contract mee te sturen.