Wat is mijn leefsituatie?

Alleenstaand-woningdeler

Bewoners die wij niet meetellen als medebewoner

Niet iedere bewoner tellen wij mee als medebewoners. Bewoners die wij niet meetellen:

  • Bewoners jonger dan 21 jaar.
  • Studenten die een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen voor een voltijdopleiding.
  • Studenten die een opleiding volgen, waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Bewoners in een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder.
  • Uw verhuurder of huurder.
    Let op: is uw verhuurder of huurder naaste familie? Bijvoorbeeld uw opa, vader, (schoon)zus, of (klein)kind? Dan telt deze persoon wel mee als medebewoner.

Woont u samen met maximaal 1 partner of een daarmee gelijkgestelde persoon? Uw leefsituatie is dan: getrouwd of daarmee gelijkgesteld.