Wat is mijn leefsituatie?

Alleenstaand-woningdeler

Uw leefsituatie is alleenstaand-woningdeler als u 21 jaar of ouder bent en de woning deelt met minstens 1 andere persoon die meetelt als medebewoner.

Let op: als de situatie van de personen met wie u woont verandert, moet u dit binnen 1 week nadat deze verandering bij u bekend had kunnen zijn, aan ons doorgeven. De verandering kan namelijk gevolgen hebben voor uw leefsituatie en dus voor de hoogte van uw toeslag.