Wat is mijn leefsituatie?

Alleenstaand

U bent alleenstaand als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U woont alleen in uw woning.
  • U woont niet alleen in uw woning en u bent 18, 19 of 20 jaar en uw leefsituatie is niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld.
  • U bent 21 jaar of ouder en u deelt de woning met bewoners die allemaal niet meetellen als medebewoners.
  • U woont in een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en uw leefsituatie is niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld.

Let op: als de situatie van de personen met wie u woont verandert, moet u dit binnen 1 week nadat deze verandering bij u bekend had kunnen zijn, aan ons doorgeven. De verandering kan namelijk gevolgen hebben voor uw leefsituatie en dus voor de hoogte van uw toeslag.