Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Wijzigingen die u moet doorgeven bij een toeslag van UWV

Wijzigingen in uw uitkering

U of uw partner of een daarmee gelijkgesteld persoon:

  • ontvangt een uitkering of loon en de loonheffingskorting daarvan moet anders worden toegepast;
  • ontvangt nog een andere uitkering;
  • heeft een aanvulling op de uitkering. Bijvoorbeeld een WAO-hiaat-verzekering die is afgesloten door uw werkgever;
  • ontvangt een (pre)pensioenuitkering.

Let op: als uw situatie verandert, moet u dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was, of had kunnen zijn, aan ons doorgeven. Deze verandering kan namelijk invloed hebben op de hoogte van uw toeslag.