Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Wijzigingen die u moet doorgeven bij een toeslag van UWV

Wijzigingen in persoonlijke situatie of verblijfssituatie

  • Uw gezondheid is veranderd.
  • U krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.
  • U gaat naar het buitenland, ook als dit korter dan 4 weken is.
  • U wordt gedetineerd.
  • U of uw partner of een daarmee gelijkgesteld persoon verhuist naar een adres buiten Nederland. Gaat u langere tijd buiten Nederland doorbrengen of wonen? Meer informatie vindt u op Met een uitkering naar het buitenland.

Als u verhuist binnen Nederland, dan geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. UWV ontvangt uw nieuwe woonadres dan automatisch. Geef het wel door als uw leefsituatie verandert door uw verhuizing. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u gaat scheiden.

Let op: Als uw situatie verandert, moet u dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was, of had kunnen zijn, aan ons doorgeven. Deze verandering kan namelijk invloed hebben op de hoogte van uw toeslag.