Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Wijziging van de toeslag èn wijzigingen van mijn uitkering

Ontvangt u de toeslag van UWV naast een uitkering? Dan gelden naast de plichten van de toeslag ook de plichten van uw uitkering. Let hierop als er iets in uw situatie verandert.

Geef alle wijzigingen altijd aan ons door binnen 1 week nadat deze bij u bekend is of had kunnen zijn. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt en of een bedrag moet terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.