Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Welke inkomsten moet ik/moeten wij doorgeven?

Geef wijzigingen in inkomsten van u of uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon altijd aan ons door binnen 1 week nadat de wijziging bekend is of had kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende inkomsten:

 • inkomsten uit werk (ook uit stagewerkzaamheden)
 • studiefinanciering
 • nabestaandenpensioen
 • een aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever
 • een bovenwettelijke WW-uitkering
 • AOW
 • een invaliditeitspensioen
 • lijfrente
 • VUT-uitkering
 • flexpensioen
 • een uitkering uit een particuliere verzekering
 • inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)
 • uitkering uit het buitenland
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar. Is de vergoeding hoger? Dan zien wij dit niet als vrijwilligerswerk maar als betaald werk. En heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering
 • een PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)