Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Bewaar de documenten van uw toeslag

U moet alle documenten van uw toeslag altijd minimaal 2 jaar na afloop van uw toeslag bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten. Maar het is verstandig om de documenten van uw toeslag nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.