Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een toeslag bij UWV gelden er regels waar u zich aan moet houden.

De plichten gelden voor u en uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over veranderde inkomsten, werk, studie, uitkering en/of leefsituatie. Hieronder geven wij aan welke wijzigingen u moet doorgeven. Ook vindt u hier voorbeelden van inkomsten die u doorgeeft als u een toeslag krijgt van UWV.

Geef een wijziging altijd aan ons door binnen 1 week nadat deze bekend is of had kunnen zijn.