Een toeslag vult uw inkomsten aan tot maximaal het sociaal minimum.

Er is een sociaal minimum voor elke leefsituatie. UWV onderscheidt 3 leefsituaties:

  • getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd
  • alleenstaand
  • alleenstaand-woningdeler

Uw toeslag en uw uitkering of loondoorbetaling bij ziekte zijn samen nooit meer dan uw (gemiddelde) inkomsten voordat u de uitkering kreeg. Daarbij gaan we uit van uw dagloon. Het dagloon is uw jaarinkomen (in het jaar dat u ziek of werkloos werd) gedeeld door 261 werkdagen.

Had u vroeger een inkomen onder het sociaal minimum? Dan vult UWV uw uitkering aan tot de hoogte van uw vroegere inkomen. Bij uw gemeente kunt u bijstand aanvragen om uw inkomsten aan te vullen tot het sociaal minimum.