Hoe hoog is mijn toeslag?

Welke (gezins)inkomsten tellen mee?

Om uw toeslag te berekenen, trekken wij uw (gezins)inkomsten van het sociaal minimum af. Dat zijn uw eigen inkomsten en die van uw eventuele partner of de persoon waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft. Voorbeelden van inkomsten die meetellen als (gezins)inkomsten zijn:

 • Studiefinanciering.
 • Nabestaandenpensioen.
 • Een aanvulling op de WW van uw vorige werkgever.
 • Een bovenwettelijke WW-uitkering.
 • AOW.
 • Een invaliditeitspensioen.
 • Lijfrente.
 • VUT-uitkering.
 • Flexpensioen.
 • Een uitkering uit een particuliere verzekering.
 • Vergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar.
 • Inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB).
 • Uitkering uit het buitenland.
 • Uitkeringen van UWV. Deze hoeft u niet door te geven omdat wij dit zelf kunnen zien.
 • Inkomsten uit werk (of een stage). Wij tellen 2 jaar lang maximaal 15% van het bruto minimumloon niet mee. Uw toeslag is dus hoger als u werkt.