Gevolgen voor uw toeslagen en andere regelingen

Door de tegemoetkoming of het hogere dagloon wordt uw jaarinkomen hoger. Hierdoor heeft u misschien minder of geen recht meer op:

  • toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag of kindgebonden budget;
  • andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Daarnaast kan uw bijstandsuitkering lager worden. Eigen bijdragen kunnen hoger worden, bijvoorbeeld voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de eigen bijdrage voor rechtshulp.

Geef de tegemoetkoming of uw hogere dagloon daarom zo snel mogelijk door aan andere instanties zoals uw gemeente, DUO, CAK en de Belastingdienst.