Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Wij betalen tegemoetkoming tegelijk met de betaling van uw uitkering in september. Hierover krijgt u een brief. Ontvangt u uw WAO-, WIA-, Wajong-, of WAZ-uitkering via een andere organisatie dan UWV of via uw werkgever? Dan kunt u de tegemoetkoming iets later ontvangen. Uw werkgever of de organisatie moet het bedrag aan u doorbetalen. Uiterlijk in oktober ontvangt u de tegemoetkoming.