Betaling van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u recht heeft op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, dan ontvangt u deze rond 25 september op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen. In september ontvangt u 2 betaalspecificaties: 1 betaalspecificatie van uw uitkering en 1 betaalspecificatie van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van € 177,68 netto. Via Mijn UWV kunt u de betaalspecificatie vanaf 18 september al bekijken.