Verhogen van mijn inkomsten

Bijstandsuitkering van uw gemeente

Is het toepassen van loonheffingskorting, een toeslag van UWV of een toeslag van de Belastingdienst niet genoeg om op of boven het sociaal minimum uit te komen? Dan kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering krijgen van uw gemeente. Deze uitkering is voor mensen die niet of niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl.

Bijzondere bijstand

Elke gemeente heeft ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, zoals de bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.